Rozwiązania systemowe i modułowe

Opracowane na zamówienie rozwiązania dla instalacji pary i kondensatu.

Dostosowane do indywidualnych potrzeb rozwiązania „pod klucz” GESTRA są zaprojektowane specjalnie pod kątem zamówienia, dzięki czemu dostarczamy kompleksowy system z pakietowymi rozwiązaniami do instalacji pary i kondensatu. 

Nasze rozwiązania mogą być dostosowane specjalnie pod kątem danego procesu i zastosowania, umożliwiając optymalne wykorzystywanie energii oraz gwarantując niezawodną pracę systemu w instalacji parowej. 

Nasze rozwiązania systemowe i pakietowe sprawdzają się w przypadku wielu zastosowań, w tym w układzie gospodarki kondensatem i jego zwrotu, w schładzaczach, do odgazowywania wody zasilającej, w generatorach pary czystej, w suszarkach parowych i powietrznych, a także w wymiennikach ciepła dostarczających gorącą wodę na życzenie.

Tłumik uderzeń wodnych w instalacji kondensatu

Chroni instalację kondensatu przed uszkodzeniem przez tłumienie termicznych uderzeń wodnych powstających w przypadku zwrotu kondensatu z podnoszeniem do wyżej położonych elementów systemu.

Systemy odzysku i zwrotu kondensatu

Skutecznie zbierają kondensat i transportują go do dalej położonych systemów zbiorczych kondensatu.

Systemy schładzaczy pary

Zapewniają wymaganą skuteczność procesów technologicznych dzięki schłodzeniu pary przegrzanej do parametrów spełniających wymagania ruchowe.

Jednostki do odpowietrzania wody zasilającej

Usuwaj tlen i inne niepodlegające kondensacji gazy z wody zasilającej kotła.

Rozprężacze

Ograniczaj koszty eksploatacji i oszczędzaj energię, zbierając i ponownie wykorzystując parę z rozprężenia kondensatu.

Wymienniki ciepła

Skutecznie przekazuj i ponownie wykorzystuj energię grzewczą z pierwotnego źródła ogrzewania do cieczy wtórnej.

Zbiorniki pomiarowe

Chroń sondy poziomów i wykonuj zewnętrzny pomiar poziomu kotłów i zbiorników.

Zbiorniki odsolin (chłodnice mieszające)

Zbiornik rozprężny do odprowadzania i schładzania wody spustowej kotła.

Stacja redukcji ciśnienia

Wstępnie zamontowane układy do redukcji ciśnienia w przewodach parowych.

Chłodnice próbek

Dostarczaj rzeczywiste wyniki analityczne na podstawie próbek z kotła pary, zbiornika gorącej wody lub kondensatu.

Suszarki parowe/suszarki powietrzne (separatory).

Usuwaj wilgoć i zanieczyszczenia z przewodów pary lub powietrza/gazu.

Generatory pary

Wytwarzaj parę wysokiej jakości lub parę czystą odpowiednią dla danego procesu.

Skontaktuj się z lokalnym zespołem GESTRA

Pomożemy Ci znaleźć rozwiązania odpowiednie dla danej branży. 

+48 58 306 10 10

Skontaktuj się z lokalnym zespołem GESTRA.

 

Możemy pomóc w podniesieniu wydajności instalacji już dziś

Nasi eksperci branżowi skontaktują się z Tobą wkrótce.