Rozwiązania systemowe i pakietowe

Opracowane na zamówienie rozwiązania dla instalacji pary i kondensatu.

Dostosowane do indywidualnych potrzeb rozwiązania „pod klucz” GESTRA są zaprojektowane specjalnie pod kątem zamówienia, dzięki czemu dostarczamy kompleksowy system z pakietowymi rozwiązaniami do instalacji pary i kondensatu. 

Nasze rozwiązania mogą być dostosowane specjalnie pod kątem danego procesu i zastosowania, umożliwiając optymalne wykorzystywanie energii oraz gwarantując niezawodną pracę systemu w instalacji parowej. 

Nasze rozwiązania systemowe i pakietowe sprawdzają się w przypadku wielu zastosowań, w tym w układzie gospodarki kondensatem i jego zwrotu, w schładzaczach, do odgazowywania wody zasilającej, w generatorach pary czystej, w suszarkach parowych i powietrznych, a także w wymiennikach ciepła dostarczających gorącą wodę na życzenie.

Naczynie tłumiące kondensatu

Minimalizuj uderzenia wodne i chroń instalację przed uszkodzeniem, gdy kondensat jest zwracany i transportowany do wyżej położonych elementów systemu.

Systemy odzysku i zwrotu kondensatu

Skutecznie zbieraj kondensat, przekazując go z powrotem do niższych systemów.

Systemy schładzaczy

Przeprowadzaj najbardziej skuteczne procesy parowe, schładzając parę przegrzaną tak, by spełniała wymagane warunki pracy.

Jednostki do odpowietrzania wody zasilającej

Usuwaj tlen i inne niepodlegające kondensacji gazy z wody zasilającej kotła.

Rozprężacze

Ograniczaj koszty eksploatacji i oszczędzaj energię, zbierając i ponownie wykorzystując parę z rozprężenia kondensatu.

Wymienniki ciepła

Skutecznie przekazuj i ponownie wykorzystuj energię grzewczą z pierwotnego źródła ogrzewania do cieczy wtórnej.

Zbiorniki pomiarowe

Chroń sondy poziomów i wykonuj zewnętrzny pomiar poziomu kotłów i zbiorników.

Zbiorniki odsolin (chłodnice mieszające)

Zbiornik rozprężny do odprowadzania i schładzania wody spustowej kotła.

Stacja redukcji ciśnienia

Wstępnie zamontowane układy do redukcji ciśnienia w przewodach parowych.

Chłodnice próbek

Dostarczaj rzeczywiste wyniki analityczne na podstawie próbek z kotła pary, zbiornika gorącej wody lub kondensatu.

Suszarki parowe/suszarki powietrzne (separatory).

Usuwaj wilgoć i zanieczyszczenia z przewodów pary lub powietrza/gazu.

Generatory pary

Wytwarzaj parę wysokiej jakości lub parę czystą odpowiednią dla danego procesu.

Skontaktuj się z lokalnym zespołem GESTRA

Pomożemy Ci znaleźć rozwiązania odpowiednie dla danej branży. 

+48 58 306 10 10

Skontaktuj się z lokalnym zespołem GESTRA.

 

Możemy pomóc w podniesieniu wydajności instalacji już dziś

Nasi eksperci branżowi skontaktują się z Tobą wkrótce.