Odwadniacze

Popraw wydajność instalacji, stosując nasze rozwiązania do odprowadzania kondensatu

Poprawa wydajności, obniżenie kosztów eksploatacji i zużycia energii są bardzo istotne dla kierowników ds. konserwacji i energii. 

Odprowadzenie kondensatu z instalacji parowej umożliwia utrzymanie efektywnej wymiany ciepła, ograniczenie uszkodzeń urządzeń instalacji parowej oraz powrót energii do zbiornika zasilającego kotła i ponowne jej wykorzystanie.  

Odwadniacze GESTRA spełniają najbardziej rygorystyczne wymagania, dzięki czemu skutecznie odprowadzają kondensat, a instalacja działa z najwyższą wydajnością.

Automatyczny zawór spustowy AK

Odwadniacze z drenażem automatycznym umożliwiają automatyczne odprowadzanie powietrza i kondensatu z instalacji parowych przy uruchamianiu i wyłączaniu oraz chronią przed zamarznięciem.

Bimetaliczne odwadniacze termostatyczne serii BK

Odwadniacze bimetaliczne są bardzo szybkie, wydajne i wytrzymałe, dlatego idealnie sprawdzają się w przypadku instalacji pary przegrzanej i nasyconej, grzania satelitarnego przewodów i wężownic grzejnych.

Odwadniacze termodynamiczne DK

Kompaktowe odwadniacze termodynamiczne są optymalne do opróżniania w procesach grzewczych przy niewielkich wahaniach obciążenia, w tym instalacjach pary nasyconej i przegrzanej, grzaniu satelitarnym przewodów i nagrzewnic powietrza.

Moduły spustowe serii QuickEM

Moduły opróżniania GESTRA QuickEM są wstępnie zmontowane, co umożliwia szybką i łatwą instalację i optymalne do opróżniania rur pary, rozdzielaczy parowych i wymienników ciepła. 

Odwadniacze GK i TK o wysokiej wydajności

Szybkie reagujące odwadniacze są odpowiednie do automatycznego opróżniania dużej ilości kondensatu, na przykład z parowników, wymienników ciepła, dużych kotłów, kotłów warzelnych oraz procesów chemicznych i petrochemicznych.

Kolektory GESTRA GMF do rozprowadzania pary i zbierania kondensatu

Kolektory odwadniaczy są optymalne do rozprowadzania pary i zbierania kondensatu w zakładach z dużą liczbą odwadniaczy.

Membranowe odwadniacze termostatyczne serii MK

Odwadniacze membranowe z regulatorem membrany są szybkie i optymalne dla instalacji pary nasyconej, grzania satelitarnego przewodów, wężownic grzejnych, podgrzewaczy powietrza, magli/żelazek parowych i pras do opon.

Odwadniacze termostatyczne SMK dla procesów SIP i CIP

Odwadniacze termostatyczne są optymalne w zastosowaniach sterylnych i aseptycznych w branży farmaceutycznej, w tym procesów wykorzystujących parę czystą i ultraczystą, czyszczeniu na miejscu i czyszczeniu parą.

Odwadniacze do łączników uniwersalnych

Odwadniacze do łączników uniwersalnych są przeznaczone do odprowadzania kondensatu przy małej i średniej prędkości przepływu w rurach i grzaniu satelitarnym przewodów.

Odwadniacze pływakowe UNA 25-PK i UNA 25-PS z funkcją pompy

Odwadniacze pływakowe z funkcją automatycznego pompowania umożliwiają odprowadzanie kondensatu przy niższym ciśnieniu pary lub wysokim ciśnieniu zwrotnym w regulowanych i specjalnych płaskich wymiennikach ciepła o dużych wahaniach obciążenia i drenaż instalacji próżniowych. 

Odwadniacze pływakowe UNA

Odpowiednie do sterowanych parą wymienników ciepła, instalacji próżniowych, zbiorników suszących, suszarek i instalacji parowych o bardzo niskim ciśnieniu roboczym i różnicowym, odwadniacze pływakowe GESTRA umożliwiają odprowadzanie kondensatu z pary, zimnego kondensatu i destylatów.

Monitorowanie odwadniaczy VK

Wizualne lub elektroniczne monitorowanie działania odwadniacza w instalacji parowej.

Urządzenie do testowania odwadniaczy VKP

Zapobiegaj utracie pary i usuwaj nadmiar kondensatu dzięki najwyższej klasy technologii testowania odwadniaczy.

Skontaktuj się z lokalnym zespołem GESTRA

Pomożemy Ci znaleźć rozwiązania odpowiednie dla danej branży. 

+48 58 306 10 10

Skontaktuj się z lokalnym zespołem GESTRA.

 

Możemy pomóc w podniesieniu wydajności instalacji już dziś

Nasi eksperci branżowi skontaktują się z Tobą wkrótce.