SPECTORcompact do monitorowania przewodności wody (TDS)

Bezpieczne i efektywne monitorowanie systemów pary i gorącej wody.

Dla operatorów kotłów i systemów parowych priorytetami są: bezpieczeństwo, niezawodność, dostępność i efektywność, a także proste zarządzanie dzięki skutecznej automatyzacji oraz wizualizacji instalacji.

Dzięki wyświetlaczom na głowicach elektronicznych urządzeń pomiarowych operatorzy kotłów są informowani o aktualnych wartościach pomiarowych oraz o konieczności przeprowadzenia konserwacji. Ogranicza to ilość kosztownych przerw w produkcji. 

Właściwa wartość przewodności (TDS) wody w kotle parowym zapobiega osadzaniu się kamienia na powierzchniach wymiany ciepła, co gwarantuje wymaganą wymianę ciepła i pozwala optymalizować zużycie energii.

TDS blowdown