Regulatory ilości całkowitych substancji rozpuszczonych (TDS)

Nasze rozwiązania ułatwią...

Regulatory ilości całkowitych substancji rozpuszczonych (TDS)

Podczas wytwarzania pary wodnej w kotle pozostają nieczystości, całkowite substancje rozpuszczone (TDS). Jeżeli te zanieczyszczenia nie zostaną usunięte, nastąpi ich zagęszczenie, co może spowodować uszkodzenie kotła. 

Ponadto te substancje stałe powodują osadzanie kamienia w płomieniówkach i ograniczają wymianę ciepłą. Powoduje to wzrost kosztów produkcji pary wodnej.

Regulatory ilości całkowitych substancji rozpuszczonych mierzą przewodność właściwą wody w kotle, która wykrywa poziom całkowitych substancji rozpuszczonych w kotle.

Dokładna kontrola ilości całkowitych substancji rozpuszczonych minimalizuje wydmuch, zmniejsza ryzyko przerzutu kotła, poprawia wydajność i znacznie zmniejsza koszty eksploatacji, w tym paliwa i uzdatniania chemicznego.

Jakie są funkcje?

  • Kompaktowa konstrukcja
  • Dłuższy okres eksploatacji kotła
Boilerhouse equipment

Skontaktuj się z lokalnym zespołem GESTRA

Pomożemy Ci znaleźć rozwiązania odpowiednie dla danej branży. 

+48 58 306 10 10

Skontaktuj się z lokalnym zespołem GESTRA.

 

Możemy pomóc w podniesieniu wydajności instalacji już dziś

Nasi eksperci branżowi skontaktują się z Tobą wkrótce.