Regulatory ilości całkowitych substancji rozpuszczonych (TDS)

Nasze rozwiązania ułatwią...

Bar chart showing downward trend

Obniżenie kosztów eksploatacji

Wavy lines representing steam

Poprawę jakości pary

Flame image connected to plug

Oszczędność energii

Regulatory ilości całkowitych substancji rozpuszczonych (TDS)

Podczas wytwarzania pary wodnej w kotle pozostają nieczystości, całkowite substancje rozpuszczone (TDS). Jeżeli te zanieczyszczenia nie zostaną usunięte, nastąpi ich zagęszczenie, co może spowodować uszkodzenie kotła. 

Ponadto te substancje stałe powodują osadzanie kamienia w płomieniówkach i ograniczają wymianę ciepłą. Powoduje to wzrost kosztów produkcji pary wodnej.

Regulatory ilości całkowitych substancji rozpuszczonych mierzą przewodność właściwą wody w kotle, która wykrywa poziom całkowitych substancji rozpuszczonych w kotle.

Dokładna kontrola ilości całkowitych substancji rozpuszczonych minimalizuje wydmuch, zmniejsza ryzyko przerzutu kotła, poprawia wydajność i znacznie zmniejsza koszty eksploatacji, w tym paliwa i uzdatniania chemicznego.

Jakie są funkcje?

  • Kompaktowa konstrukcja
  • Dłuższy okres eksploatacji kotła
Boilerhouse equipment

Skontaktuj się z lokalnym zespołem GESTRA

Pomożemy Ci znaleźć rozwiązania odpowiednie dla danej branży. 

+48 58 306 10 10

Skontaktuj się z lokalnym zespołem GESTRA.

 

Możemy pomóc w podniesieniu wydajności instalacji już dziś

Nasi eksperci branżowi skontaktują się z Tobą wkrótce.