Automatyczny zawór spustowy AK

Odprowadzanie powietrza i kondensatu przy uruchamianiu

Automatyczny zawór spustowy AK 45 umożliwia szybkie i automatyczne tłoczenie kondensatu z instalacji parowych przy uruchamianiu oraz spuszczanie płynu resztkowego po wyłączeniu instalacji. 

Dzięki wbudowanej sprężynie zawór AK 45 może otwierać się bez ciśnienia. 

Zawór zamyka się po wzroście ciśnienia roboczego do nastawy ciśnienia zamknięcia. Jeżeli ciśnienie robocze spadnie ponownie poniżej ciśnienia zamknięcia, zawór AK 45 zostanie otwarty przez sprężynę i odprowadzi płyn resztkowy, zapobiegając powstawaniu próżni.

Nasze rozwiązania ułatwią...

Jakie są funkcje?

  • Zabezpieczenie przed zamarznięciem
  • Ograniczenie ryzyka uderzenia wodnego
  • Odporność na korozję
  • Ręczne oczyszczanie powodujące usunięcie zanieczyszczeń

Skontaktuj się z lokalnym zespołem GESTRA

Pomożemy Ci znaleźć rozwiązania odpowiednie dla danej branży. 

+48 58 306 10 10

Skontaktuj się z lokalnym zespołem GESTRA.

 

Możemy pomóc w podniesieniu wydajności instalacji już dziś

Nasi eksperci branżowi skontaktują się z Tobą wkrótce.