Zasady Korzystania

Zasady Korzystania

Stopka redakcyjna

Informacje zgodnie z § 5 ustawy o mediach telekomunikacyjnych:

GESTRA AG
Münchener Str. 77
28215 Bremen (Brema)

Reprezentowana przez:

Maurizio Preziosa

 

Przewodniczący Rady Nadzorczej:

 

Zarząd:

Friedhelm Lefting, prezes

Kontakt:

Telefon: +49 421 35 03-0
Faks: +49 421 35 03-393
E-mail: info@de.gestra.com

Wpis do rejestru:

Wpis do rejestru handlowego.
Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy w Bremie
Numer w rejestrze: HRB 22141

Podatek od towarów i usług:

Numer identyfikacyjny VAT UE w rozumieniu § 27 a ustawy o podatku od towarów i usług:

DE 114 397 357

 

Podmiot odpowiedzialny za treść w rozumieniu § 55 ust. 2 umowy państwowej o transmisji radiowej:

GESTRA AG
Friedhelm Lefting
Münchener Str. 77
28215 Bremen (Brema)Rozstrzyganie sporów

Komisja Europejska udostępnia platformę do rozstrzygania sporów dotyczących transakcji online: https://ec.europa.eu/consumers/odr.

Nasz adres e-mail znajduje się powyżej w stopce redakcyjnej.

Nie wyrażamy chęci ani nie jesteśmy zobowiązani do udziału w postępowaniu mającym na celu rozstrzygnięcie sporu przed organem rozstrzygania sporów konsumenckich.


Odpowiedzialność cywilna za treści

Jako usługodawca zgodnie z § 7 ust. 1 ustawy o mediach telekomunikacyjnych jesteśmy odpowiedzialni według przepisów ogólnych za własne treści umieszczane na tych stronach. Jednakże zgodnie z §§ od 8 do 10 ustawy o mediach telekomunikacyjnych jako usługodawca nie jesteśmy zobowiązani do monitorowania przekazywanych lub zapisanych informacji zewnętrznych lub do badania okoliczności wskazujących na działalność niezgodną z prawem.

Nie narusza to zobowiązań dotyczących usunięcia lub zablokowania korzystania z informacji według przepisów ogólnych. Odpowiedzialność cywilna w tym zakresie jest jednak możliwa dopiero od chwili uzyskania wiedzy o konkretnym naruszeniu prawa. W razie uzyskania wiedzy o odpowiednim naruszeniu prawa treści te zostaną przez nas niezwłocznie usunięte.


Odpowiedzialność cywilna za linki

Nasza oferta zawiera linki do zewnętrznych stron internetowych podmiotów trzecich, na których treści nie mamy żadnego wpływu. Dlatego nie możemy ponosić odpowiedzialności za tego rodzaju cudze treści. Odpowiedzialność za treści linkowanych stron zawsze ponosi określony dostawca lub operator stron. W chwili tworzenia linka linkowane strony zostały sprawdzone pod kątem potencjalnego naruszenia prawa. W chwili tworzenia linka nie stwierdzono treści niezgodnych z prawem.

Jednakże regularna kontrola treści linkowanych stron jest niemożliwa bez konkretnych wskazówek o naruszeniu prawa. W razie uzyskania wiedzy o naruszeniu prawa tego rodzaju linki zostaną przez nas niezwłocznie usunięte.


Prawa autorskie

Dostępne na tych stronach treści i dzieła stworzone przez operatora strony są objęte niemieckim prawem autorskim. Powielanie, edycja, rozpowszechnianie i wszelkiego rodzaju wykorzystanie poza granicami prawa autorskiego wymaga pisemnej zgody danego autora lub twórcy. Pobieranie i kopiowanie tej strony jest dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego, nie komercyjnego.

Jeżeli treści dostępne na tej stronie nie zostały stworzone przez operatora, uwzględnia się prawa autorskie osób trzecich. W szczególności treści osób trzecich są jako takie oznaczone. Jeżeli mimo to użytkownik zauważy naruszenie praw autorskich, prosimy o odpowiednią informację. W razie uzyskania wiedzy o naruszeniu prawa tego rodzaju treści zostaną przez nas niezwłocznie usunięte.