SPECTORmodul voor niveaubegrenzers

Veilige en efficiënte bewaking voor toepassingen aan land en op zee

Veiligheid heeft de hoogste prioriteit bij gebruik van een industriële stoomketel, op de voet gevolgd door betrouwbaarheid, beschikbaarheid van stoom op afroep en kostenefficiëntie.

GESTRA's SPECTORmodul voor niveaubegrenzers is marktleider op het gebied van digitale oplossingen voor ketelhuizen.

Ze voldoen aan de hoogste veiligheidsnormen en bieden u de zekerheid dat het waterpeil in de stoomketel altijd binnen veilige grenzen blijft.

De niveaubegrenzers bewaken automatisch het waterpeil in uw stoomketel en waarschuwen tijdig als het niveau afwijkt van de goede bedrijfsomstandigheden.

Onze niveaubegrenzers schakelen de stoomketel ook automatisch uit en beschermen tegen schade.

De SPECTORmodul-reeks is gericht op automatisering en visualisering voor eenvoudig beheer, eenvoudige installatie en lagere kosten, door middel van effectieve stoomketelautomatisering.

Brochures

Document Taal Referentienummer Download
Ausrüstungen für Energiezentralen an Land oder auf See mit SPECTORmodul Deutsch PRO_808890 Download PDF
SPECTORmodul for land and marine applications English PRO_819202 Download PDF

Technische Fiches

Document Taal Referentienummer Download
Selbstüberwachende Niveauelektrode NRG 16-11 NRG 17-11 NRG 19-11 Deutsch DBL_803958 Download PDF
Wasserstandbegrenzer Niveauelektrode NRG 16-11S Deutsch DBL_804028 Download PDF
Temperaturfühler TRG 5-63, TRG 5-64, TRG 5-65, TRG 5-66, TRG 5-67, TRG 5-68 Deutsch DBL_808705 Download PDF
Wasserstandbegrenzer Niveauschalter NRS 1-50 ZWEI-Elektroden-Gerät Deutsch DBL_808818 Download PDF
Wasserstandbegrenzer Niveauelektrode NRG 16-50, NRG 17-50, NRG 19-50, NRG 111-50 Deutsch DBL_808819 Download PDF
Hochwasserstandsicherung Niveauelektrode NRG 16-51, NRG 17-51, NRG 19-51, NRG 111-51 Deutsch DBL_808820 Download PDF
Hochwasserstandsicherung Niveauschalter NRS 1-51 Deutsch DBL_808824 Download PDF
Wasserstandbegrenzer Niveauschalter NRS 1-50 EIN-Elektroden-Gerät Deutsch DBL_808836 Download PDF
Wasserstandbegrenzer Niveauelektrode NRG 16-50 S Deutsch DBL_808850 Download PDF
Niveauschalter NRS 1-52 Deutsch DBL_808867 Download PDF
Niveauschalter NRS 1-53 Deutsch DBL_808868 Download PDF
Self-Monitoring Level Electrode NRG 16-11, NRG 17-11, NRG 19-11 English DBL_810153 Download PDF
Water Level Limiter Level Switch NRS 1-50 For TWO Electrodes English DBL_818912 Download PDF
Water Level Limiter Level Electrode NRG 16-50, NRG 17-50, NRG 19-50, NRG 111-50 English DBL_818913 Download PDF
High-Level Alarm Level Switch NRS 1-51 English DBL_818977 Download PDF
High-Level Alarm Level Electrode NRG 16-51, NRG 17-51, NRG 19-51, NRG 111-51 English DBL_818978 Download PDF
Limiteur de niveau d’eau Électrode de niveau NRG 16-50, NRG 17-50, NRG 19-50, NRG 111-50 French DBL_818990 Download PDF
Water Level Limiter Level Switch NRS 1-50 For ONE Electrode English DBL_818994 Download PDF
Limiteur de niveau d’eau Indicateur de niveau NRS 1-50 Appareil à UNE électrode French DBL_819002 Download PDF
Water Level Limiter Level Electrode NRG 16-50 S English DBL_819085 Download PDF
Level Switch NRS 1-52 English DBL_819203 Download PDF
Level Switch NRS 1-53 English DBL_819205 Download PDF
Limitador de nivel de agua Electrodo de nivel NRG 16-50, NRG 17-50, NRG 19-50, NRG 111-50 Spanish DBL_819657 Download PDF
Limitador de nivel de agua Interruptor de nivel NRS 1-50 Para UN electrodo Spanish DBL_819658 Download PDF
Limitador de nivel de agua Interruptor de nivel NRS 1-50 Para DOS electrodos Spanish DBL_819659 Download PDF
Alarma de nivel alto Electrodo de nivel NRG 16-51, NRG 17-51, NRG 19-51, NRG 111-51 Spanish DBL_819661 Download PDF
Sécurité de niveau d’eau élevé Indicateur de niveau NRS 1-51 French DBL_850173 Download PDF
Sécurité de niveau d’eau élevé Électrode de niveau NRG 16-51, NRG 17-51, NRG 19-51, NRG 111-51 French DBL_850174 Download PDF
Ограничитель уровня воды Электрод уровня NRG 16-50, NRG 17-50, NRG 19-50, NRG 111-50 Russian DBL_850859 Download PDF
Ограничитель уровня воды Реле уровня NRS 1-50 Устройство с ДВУМЯ электродами Russian DBL_850860 Download PDF

Installatie & onderhoudsinstructies

Document Taal Referentienummer Download
Niveauschalter NRS 1-50, ZWEI-Elektroden-Gerät Deutsch BAN_808805 Download PDF
Niveauschalter NRS 1-51 Deutsch BAN_808806 Download PDF
Niveauelektroden NRG 16-50, NRG 17-50, NRG 19-50, NRG 111-50 Deutsch BAN_808807 Download PDF
Niveauelektroden NRG 16-51, NRG 17-51, NRG 19-51, NRG 111-51 Deutsch BAN_808823 Download PDF
Niveauschalter NRS 1-50 EIN-Elektroden-Gerät Deutsch BAN_808835 Download PDF
Niveauelektrode NRG 16-50S Deutsch BAN_808840 Download PDF
Niveauschalter NRS 1-53 Deutsch BAN_808848 Download PDF
Niveauschalter NRS 1-56 Deutsch BAN_809002 Download PDF
Level electrode NRG 16-11, NRG 17-11, NRG 19-11, NRG 111-11 English BAN_818578 Download PDF
Elektroda pomiaru poziomu NRG 16-11, NRG 17-11, NRG 19-11, NRG 111-11 Polish BAN_818667 Download PDF
Level electrode NRG 16-11S English BAN_818790 Download PDF
Level switch NRS 1-50 for two electrodes English BAN_818953 Download PDF
Level electrodes NRG 16-50, NRG 17-50, NRG 19-50, NRG 111-50 English BAN_818954 Download PDF
Level switch NRS 1-51 English BAN_818955 Download PDF
Level electrodes NRG 16-51, NRG 17-51, NRG 19-51, NRG 111-51 English BAN_818956 Download PDF
Level switch NRS 1-50 for one electrode English BAN_818987 Download PDF
Indicateur de niveau NRS 1-50 Appareil à DEUX électrodes French BAN_818988 Download PDF
Électrodes de niveau NRG 16-50, NRG 17-50, NRG 19-50, NRG 111-50 French BAN_818991 Download PDF
Indicateur de niveau NRS 1-50 Appareil à UNE électrode French BAN_819003 Download PDF
Level electrode NRG 16-50S English BAN_819013 Download PDF
Электроды контроля уровня NRG 16-50, NRG 17-50, NRG 19-50, NRG 111-50 Russian BAN_819030 Download PDF
Реле уровня NRS 1-50 ОДНО-электродный прибор Russian BAN_819031 Download PDF
Реле уровня NRS 1-50 ДВУХэлектродный прибор Russian BAN_819032 Download PDF
Электроды контроля уровня NRG 16-51, NRG 17-51, NRG 19-51, NRG 111-51 Russian BAN_819033 Download PDF
Реле уровня NRS 1-51 Russian BAN_819034 Download PDF
Nivåelektroder NRG 16-50, NRG 17-50, NRG 19-50, NRG 111-50 Swedish BAN_819037 Download PDF
Elektronikenhet NRS 1-50 Elektronikenhet kommunicerande med EN nivåelektrod Swedish BAN_819038 Download PDF
Elektronikenhet NRS 1-50 Elektronikenhet för kommunikation med TVÅ nivåelektroder Swedish BAN_819039 Download PDF
Elektrody poziomu NRG 16-50, NRG 17-50, NRG 19-50, NRG 111-50 Polish BAN_819047 Download PDF
Przełącznik poziomu NRS 1-50 dla JEDNEJ elektrody Polish BAN_819048 Download PDF
Przełącznik poziomu NRS 1-50 dla DWÓCH elektrod Polish BAN_819049 Download PDF
Électrodes de niveau NRG 16-51, NRG 17-51, NRG 19-51, NRG 111-51 French BAN_819051 Download PDF
Indicateur de niveau NRS 1-51 French BAN_819052 Download PDF
Niveauelektroden NRG 16-50, NRG 17-50, NRG 19-50, NRG 111-50 Dutch BAN_819068 Download PDF
Niveauschakelaar NRS 1-50 EEN-elektrode-instrument Dutch BAN_819069 Download PDF
Nivåelektroder NRG 16-51, NRG 17-51, NRG 19-51, NRG 111-51 Swedish BAN_819072 Download PDF
Elektronikenhet NRS 1-51 Swedish BAN_819073 Download PDF
Niveauschakelaar NRS 1-50 TWEE-elektroden-instrument Dutch BAN_819082 Download PDF
Sonde di livello NRG 16-50, NRG 17-50, NRG 19-50, NRG 111-50 Italian BAN_819087 Download PDF
Interruttore di livello NRS 1-50 Per UNA sonda Italian BAN_819088 Download PDF
Interruttore di livello NRS 1-50 Per DUE sonde Italian BAN_819089 Download PDF
Sonde di livello NRG 16-51, NRG 17-51, NRG 19-51, NRG 111-51 Italian BAN_819090 Download PDF
Interruttore di livello NRS 1-51 Italian BAN_819091 Download PDF
Szintérzékelő elektródák NRG 16-50, NRG 17-50, NRG 19-50, NRG 111-50 Hungarian BAN_819102 Download PDF
Szintkapcsoló NRS 1-50 EGY elektródás készülék Hungarian BAN_819103 Download PDF
Szintkapcsoló NRS 1-50 KÉT-elektródás készülék Hungarian BAN_819104 Download PDF
Interruptor de nivel NRS 1-50 Aparato para UN electrodo Spanish BAN_819108 Download PDF
Interruptor de nivel NRS 1-50 Aparato para DOS electrodos Spanish BAN_819109 Download PDF
Interruptor de nivel NRS 1-51 Spanish BAN_819110 Download PDF
Electrodos de nivel NRG 16-50, NRG 17-50, NRG 19-50, NRG 111-50 Spanish BAN_819111 Download PDF
Electrodos de nivel NRG 16-51, NRG 17-51, NRG 19-51, NRG 111-51 Spanish BAN_819112 Download PDF
Level switch NRS 1-53 English BAN_819177 Download PDF
Elektrody poziomu NRG 16-51, NRG 17-51, NRG 19-51, NRG 111-51 Polish BAN_819219 Download PDF
Przełącznik poziomu NRS 1-51 Polish BAN_819220 Download PDF
Pintaelektrodit NRG 16-50, NRG 17-50, NRG 19-50, NRG 111-50 Finnish BAN_819243 Download PDF
Kuivakiehuntahälytin NRS 1-50 YHDEN elektrodin laite Finnish BAN_819244 Download PDF
Indicateur de niveau NRS 1-53 French BAN_819254 Download PDF
Niveauschakelaar NRS 1-51 Dutch BAN_819301 Download PDF
Eléctrodos de nível NRG 16-50, NRG 17-50, NRG 19-50, NRG 111-50 Portuguese BAN_819343 Download PDF
Interruptor de nível NRS 1-50 Para um eléctrodo Portuguese BAN_819344 Download PDF
Pinnankorkeuden säädin NRS 1-51 Finnish BAN_819370 Download PDF
Pintaelektrodit NRG 16-51, NRG 17-51, NRG 19-51, NRG 111-51 Finnish BAN_819371 Download PDF
Sonda di livello NRG 16-50S Italian BAN_819385 Download PDF
Przełącznik poziomu NRS 1-53 Polish BAN_819568 Download PDF
Niveauelektroder NRG 16-50, NRG 17-50, NRG 19-50, NRG 111-50 Danish BAN_819600 Download PDF
Niveauafbryder NRS 1-50 EN-elektrodearmatur Danish BAN_819601 Download PDF
Niveauafbryder NRS 1-50 TO-elektrodearmatur Danish BAN_819602 Download PDF
Conmutador de nivel NRS 1-53 Spanish BAN_819637 Download PDF
Level Switch NRS 1-56 English BAN_850142 Download PDF
Panel Adaptor Large English BAN_850624 Download PDF
Электрод уровня NRG 16-50S Russian BAN_850725 Download PDF
Реле уровня NRS 1-53 Russian BAN_850730 Download PDF

Declaration of conformity (KFE)

Document Taal Referentienummer Download
CE-NRS1-50-NRS1-51-NRG1x-50-NRG1x-51-NRG16-36-SRL6-50 International KFE_840106 Download PDF
CE-NRS1-52-NRS1-53-NRS1-54-NRS1-55-NRS1-56-NRG16-4-NRG10-52-NRG16-52 International KFE_840107 Download PDF
UKCA NRS1-50 NRS1-51 NRG1x-50 NRG1x-51 NRG16-36 SRL6-50 English KFE_840515 Download PDF

Uw lokale experts op het gebied van stoom en condensaat

Wij willen u graag helpen met de juiste oplossingen voor uw sector

Contacteer ons

Onze technische experts zullen binnenkort contact met u opnemen