Wspólne cele z zakresu zrównoważonego rozwoju

Razem na rzecz lepszego jutra

Codziennie współpracujemy z naszymi klientami, aby zwiększać ich efektywność energetyczną i pomagać im w sprawniejszym osiąganiu celów związanych ze zrównoważonym rozwojem. 120-letnia spuścizna firmy GESTRA od zawsze jest ukierunkowana na wykorzystanie niemieckiej inżynierii precyzyjnej do maksymalizacji niezawodności i rzetelności wdrażanych rozwiązań w sposób możliwie jak najbardziej zrównoważony.

Bycie częścią grupy technicznej Spirax-Sarco oznacza, że wspólnie pracujemy nad osiągnięciem celów ustalonych w strategii One Planet: Engineering with Purpose.

Jej sześć kluczowych inicjatyw definiuje nasze zaangażowanie we wprowadzanie zmian.

Net zero carbon

Zerowa emisja dwutlenku węgla

Biodiversity net gain

Przyrost netto bioróżnorodności

Environmental improvements

Ulepszenia środowiskowe

Sustainable products

Zrównoważone produkty

Supply chain sustainability

Zrównoważony rozwój łańcucha dostaw

Community wellbeing

Dobrobyt społeczności

Srebro rating EcoVadis dla GESTRA

GESTRA posiada Srebro rating za zrównoważoną politykę w zakresie zamówień przyznany przez EcoVadis — cieszącego się największym zaufaniem światowego lidera organizacji ratingowych.

EcoVadis przyznaje punktacje organizacjom na podstawie rygorystycznych kryteriów dotyczących zagrożeń środowiskowych, społecznych i etycznych. W oparciu o cztery kategorie, którymi są środowisko naturalne, prawa pracownika i prawa człowieka, etyka oraz zrównoważona polityka w zakresie zamówień, obliczane jest dalszych 21 wskaźników z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu.

Globalny Szczyt Klimatyczny podczas COP27

W ramach grupy technicznej Spirax-Sarco GESTRA pełni rolę Głównego Sponsora tego wydarzenia, organizowanego podczas COP 27 w egipskim Sharm El Sheikh w listopadzie tego roku.

Amanda Williams, Head of Sustainability (Steam Specialties) w Spirax Sarco ponownie dołączy do kilku kluczowych paneli dyskusyjnych związanych z inwestycjami. Zwany „inwestycyjnym COP” Globalny Szczyt Klimatyczny gromadzi liderów biznesu z całego świata zaangażowanych w poszukiwanie nowych, produktywnych metod osiągania celów realnych działań z zakresu ograniczania zmian klimatycznych.

Więcej o naszym zaangażowaniu podczas ubiegłorocznego wydarzenia w Glasgow podczas COP26, a także o tematach dyskusji, które będziemy prowadzić w Egipcie w listopadzie, dowiesz się tutaj:

Zrównoważona para jako technologia naturalna

Dzięki bezkonkurencyjnym właściwościom termodynamicznym para ma kluczowe znaczenie dla zróżnicowanych gałęzi przemysłu na całym świecie. Jej zastosowania są wielorakie, a jej przyszłościowy potencjał jest nadal badany, ale co do zasady para stanowi jedno z najbardziej zrównoważonych dostępnych źródeł energii.

Dowiedz się, dlaczego postrzegamy parę jako „technologię naturalną” i dlaczego naszym zdaniem pomoże nam ona zabezpieczyć przyszłość naszej planety.

Dowiedz się więcej o GESTRA

Badania i rozwój

Nasz zespół badawczo rozwojowy opracowuje przyszłościowe rozwiązania dla instalacji parowych

Dowiedz się więcej