Szukasz produktów i usług GESTRA?

Zrównoważony rozwój w praktyce

Co zrównoważony rozwój oznacza dla GESTRA?

Jako firma stanowiąca część grupy Spirax Sarco Engineering zobowiązujemy się do działań na rzecz globalnego zrównoważonego rozwoju. 

Obejmuje to ograniczenie zużycia zasobów i wsparcie naszych klientów przez oferowanie rozwiązań ograniczających wpływ na środowisko naturalne. Zasadniczo, celem naszej firmy jest pomoc klientom w uzyskaniu maksymalnej wydajności przy minimalnym zużyciu energii.

Postępujemy właściwe wobec współpracowników, klientów i środowiska, aby dać przyszłym pokoleniom lepszą przyszłość.

Nasze priorytety

dzięki efektywnej gospodarce kondensatem

oszczędność wody, materiałów do obróbki i elektryczności

produkty i usługi, które to ułatwią

Nasze zobowiązania wobec klientów i środowiska

Opracowaliśmy obejmujące pięć obszarów formalne ramy, które określą możliwości prowadzenia ulepszeń i przyspieszenia zmian.

Społeczności

Chcemy zmieniać na lepsze lokalne społeczności. Robimy to przez wsparcie edukacji naukowo-technicznej i rozwijania talentów.


Klienci

Służymy naszym klientom rzetelną wiedzą, dzięki której mogą określić lepsze cele dotyczące zrównoważonego rozwoju, stosując rozwiązania, które ograniczają wpływ na środowisko naturalne.


Środowisko

Ograniczenie wykorzystania zasobów naturalnych i tworzenie produktów, które ułatwią to naszym klientom pozwoli nam chronić środowisko naturalne dla przyszłych pokoleń. 


Łańcuch dostaw

Uwzględniamy kwestie zrównoważonego rozwoju w procesie projektowania produktów oraz na wszystkich etapach łańcucha dostaw, a także promujemy odpowiedzialne praktyki zgodne z naszymi wartościami.


Miejsca pracy

Nasi pracownicy mają prawo do bezpiecznych i odpowiednich miejsc pracy, w których promujemy różnorodność i równość. Inwestujemy w naszych ludzi, umożliwiając im rozwój i samodoskonalenie. 

Dowiedz się więcej o GESTRA

Badania i rozwój

Nasz zespół badawczo rozwojowy opracowuje przyszłościowe rozwiązania dla instalacji parowych

Dowiedz się więcej