Informacje o firmie

Legenda GESTRA trwa nadal

Technologie będą się zmieniać i ewoluować, ale nasze zasady dotyczące precyzyjnej niemieckiej inżynierii, dążenie do uzyskania wysokiej jakości i kultura innowacyjności są niezmienne w całej 120-letniej historii firmy. Słuchając naszych klientów i ucząc się od nich, a jednocześnie zapewniając wsparcie różnych branż, zdobywamy wiedzę na temat instalacji parowych, którą przekazujemy dalej. Dzięki naszej historii kształtujemy swoją tożsamość i będziemy w wyjątkowy sposób wpływać na przyszłe zastosowania pary wodnej.

Dlaczego GESTRA?

Zalety niemieckiej produkcji

GESTRA to długa historia projektowania i produkcji instalacji wykorzystujących parę wodną i kondensat, które ułatwiają naszym klientom osiągnięcie zrównoważonego poziomu działania i utrzymanie go.

Sponsorowane przez GESTRA

GESTRA sponsoruje i wspiera wiele organizacji oraz uczelni, promując doskonałość techniczną będącą wyznacznikiem przyszłości.

120 lat inżynierii wydajności pary

W 1902 roku naszym celem była pomoc branży przemysłowej w optymalizacji wykorzystania pary i energii. 120 lat później technologia się zmieniła, ale cel pozostaje ten sam. 

Współpracujemy z

Engineer with hard hat

Inżynierami

Image of head with a cog acting as the brain

Instytucjami edukacyjnymi

Clipboard with tick

Organami administracji

GESTRA to przyszłość rozwiązań wykorzystujących parę

GESTRA wybiega w przyszłość i nawiązuje. Nasze zespoły badawczo-rozwojowe, dzięki integracji i współpracy zyskują nową perspektywę umożliwiającą aktywne działanie. Dlatego jesteśmy zaufanym partnerem dla różnych branż i instytucji, pomagamy klientom w zwiększaniu wydajności przy zachowaniu niezawodności instalacji.

Engineer with PPE working on equipment

Kotłownia nowej generacji

Naszym celem jest pomoc klientom

  • Zwiększ produktywnwość
  • Utrzymaj niezawodność systemu
  • Oszczędzaj energię i zasoby
  • Poszerz wiedzę na temat zastosowań pary w zakładzie