Innowacyjność dzięki odpowiedzialności

Nasze ewolucyjne podejście do zwrównoważonego rozwoju

Firma GESTRA została doceniona przez EcoVadis, globalną platformę opracowującą ratingi zrównoważonego rozwoju, za doskonałe wyniki w zakresie zrównoważonego zaopatrzenia.

Ecovadis gold logo 2021

 

Firma GESTRA, synonim precyzyjnej niemieckiej inżynierii, a także eksperta w zakresie pary i kondensatu szczyci się długą historią jakości i niezawodności.

Ranking EcoVadis potwierdza nasze zaangażowanie w tworzenie pionierskich i trwałych rozwiązań oraz zapewnianie odpowiedniego wsparcia naszym partnerom. Wzmacnianie zrównoważonego łańcucha dostaw jest kluczowym celem strategicznym. Jesteśmy dumni, że nasze działania spotkały się z uznaniem EcoVadis, największego na świecie i najbardziej zaufanego dostawcy ratingów zrównoważonego biznesu.

Jako uznawany na całym świecie niezależny benchmark, EcoVadis wykorzystuje katy wyników zrównoważonego rozwoju do oceny zagrożeń ekologicznych, społecznych i etycznych pod kątem 200 kategorii zakupowych w ponad 160 państwach świata. W sumie 21 kryteriów odpowiedzialności społecznej przedsiębiorstw (CSR) poddawanych jest ocenie  z punktu widzenia czterech głównych parametrów: środowisko, prawo pracy i prawa człowieka, etyka działania oraz zrównoważony społecznie i ekologicznie system zaopatrzenia. 

Ciągła ocena przez EcoVadis zapewnia GESTRA dynamiczne ramy, dzięki którym pozostajemy w czołówce naszej branży. Dzięki zrozumieniu obszarów, w których się wyróżniamy, możemy opierać się na naszych osiągnięciach i wprowadzać dalsze innowacje, aby zapewnić jeszcze lepszą wartość dla klientów i dostawców. A wiedząc, jak się uczyć i zapewniać wzrost, jesteśmy w stanie minimalizować ryzyko związane z działalnością w zmieniającym się ciągle świecie.

Wspieranie wzrostu poprzez odpowiedzialność

Nasze podejście do transparentności zapewnia korzyści i efekty w odniesieniu do wszystkich produktów i usług marki GESTRA. Jest to w końcowym rozrachunku korzystne dla wszystkich naszych udziałowców, zaczynając na partnerach handlowych i dostawcach, a kończąc na pracownikach i społecznościach, w których działamy.

Trwałe wyniki - nasze ewoluujące podejście do zrównoważonego rozwoju

  • Odpowiedzialność
  • Innowacyjność
  • Transparentność
  • Rezultaty

Po co rating EcoVadis?

Odpowiedzialność pomaga nam rozwijąć i wzmacniać łańcuch naszych dostaw. Poszerzając nasze horyzonty, jesteśmy w stanie z przekonaniem stosować reguły etyki biznesowej, aby zapewnić rzetelną współpracę i wzajemny szacunek na rynkach całego świata.

Jako pracodawca stawiamy na otwarte i kreatywne środowisko pracy, w którym nagradza i wspiera się talent oraz nowe idee. Stoi to na straży ponad 100 letniej innowacyjnej kultury firmy GESTRA.

Dzięki ciągłej i surowej ocenie agencji EcoVadis GESTRA nigdy nie stoi w miejscu. Ciągle identyfikujemy i wykorzystujemy okazje do integracji zrównoważonych praktyk na wszystkich etapach i poziomach naszej działalności.

Jako część ekskluzywnej, globalnej wspólnoty liderów w dziedzinie innowacyjnych technologii przemysłowych jesteśmy częścią potężnej sieci, która globalnie wpływa na sposób prowadzenia działalności gospodarczej. Zapewnia to nam – i naszym partnerom – dostęp do unikalnych możliwości, co wyróżnia nas na tle konkurencji.

Powiązane treści