Op zoek naar gestra producten en diensten?

Ontdek meer over stoom

Waarom werkt stoom goed?

Wist u dat stoom een cruciale rol speelt in de voedingsmiddelen- en drankenindustrie, de scheepvaart, de pulp- en papierindustrie, de olie- en gasindustrie, de chemische industrie, ziekenhuizen en de elektriciteitsopwekking?

Dit komt omdat stoom gemakkelijk en zuinig op te wekken is, snel kan worden getransporteerd en kan worden gebruikt voor productieprocessen waarvoor warmte-energie nodig is.

Wat zijn de voordelen van stoom?

Ontdek waarom veel sectoren voor stoom hebben gekozen.

Hoe kan je efficiënt condensaat afvoeren met condenspotten?

Het is van essentieel belang condensaat te verwijderen om het stoomsysteem te beschermen en een efficiënte warmteoverdracht te handhaven.

Hoe werken terugslagkleppen?

Bescherm uw apparatuur en processen met een terugslagklep.

Waarom u moet oppassen voor waterslag

Waterslag staat hoog op de lijst met gevaren die niemand wil meemaken omdat waterslag onvoorspelbaar is en het potentieel heeft om ernstige schade te veroorzaken aan zowel mensen als infrastructuur

Energie terugwinnen bij het spuien van ketels

Bij alle ketels is continue verdamping een onderdeel van de normale werking. Hierdoor neemt het aantal opgeloste vaste stoffen in de ketel geleidelijk toe.  Dit moet binnen aanvaardbare grenzen worden gehouden om schade aan de ketel te voorkomen.