3 istotne czynniki, które należy rozważyć w kwestii zaworów zwrotnych w układach parowych

Jak działają zawory zwrotne (jednokierunkowe)?

Zawór zwrotny wyposażony w sprężynę lub przeciwwagę otwiera się po uzyskaniu określonej różnicy ciśnień statycznych (ciśnienie przed minus ciśnienie za zaworem). 

Powoduje to wytworzenie się siły otwierającej (różnica ciśnień x powierzchnia przekroju zaworu) działającej przeciwnie do siły zamykającej. 

Gdy siła otwierająca przeważy siłę zamykającą, element zaworu otwiera się (ciśnienie otwierające). Wymagane ciśnienie otwierające zależy od napięcia sprężyny lub masy przeciwwagi, położenia instalacji i rozmiaru zaworu zwrotnego.

Po uruchomieniu systemu, ciśnienie statyczne wzrośnie najpierw między generatorem ciśnienia a zaworem zwrotnym. 

Po osiągnięciu ciśnienia otwierającego i przekroczeniu siły zamykającej rozpoczyna się przepływ objętościowy. 

Ciśnienie przed zaworem zwrotnym spada, aby siła zamykająca ponownie przekroczyła siłę otwierającą, powodując zamknięcie zaworu. 

Proces jest powtarzany, aż przepływ objętościowy będzie wystarczający, aby, z powodu dodatkowej dynamicznej różnicy ciśnień, siła zamykająca nie była na tyle duża, aby zamknąć zawór.

Non-return (check) valves in steam and condensate systems

W zależności od przepływu objętościowego, zawór zwrotny otwiera się całkowicie lub tylko częściowo. Podczas częściowego otwarcia, tj. przy zmniejszonym przepływie objętościowym może występować stukanie. 

Powstaje w wyniku działania tarczy zaworu, stożka lub klapy na gniazdo. Istnieje możliwość, że zamiast stukania słyszalny będzie szum o wysokiej częstotliwości. 

Nieustanny hałas jest wyraźnym znakiem, że zawory zwrotne mają zbyt duży rozmiar; zawór nie został odpowiednio dopasowany do wymagań instalacji. 

Zastosowanie zaworu o mniejszym rozmiarze nominalnym nie jest już możliwe, jeżeli spadek ciśnienia przy pełnym obciążeniu będzie zbyt duży.

Non-return check valve in situ

Czasami szum jest słyszalny tylko podczas uruchamiania lub wyłączania albo przy częściowym obciążeniu. 

Rozmiar zaworu jest więc zbyt duży tylko podczas tych etapów działania, a problem można rozwiązać, zmniejszając siłę zamykającą, na przykład przez zastosowanie słabszej sprężyny lub mniejszej przeciwwagi. 

W rurach pionowych o przepływie w górę możliwe może być użycie zaworu bez żadnej sprężyny.