Wykorzystywanie energii z odmulania kotła

Wykorzystywanie energii z odmulania kotła

Znalezienie oszczędności w kosztach energii przy jednoczesnym zwiększeniu zaangażowania w zrównoważony rozwój to dwa kluczowe priorytety współczesnych firm. Jeśli jesteś w stanie osiągnąć oba cele za pomocą rozsądnej inwestycji i zobaczyć jej zwrot w ciągu miesięcy, to sytuacja satysfakcjonująca dla wszystkich.

Właśnie taka sytuacja może mieć miejsce po bliższym przyjrzeniu się tego, co dzieje się w kotłowni.

W każdym kotle podczas normalnej pracy dochodzi do parowania. Z czasem zwiększa to nagromadzenie rozpuszczonych cząstek stałych, które muszą utrzymywać się w akceptowalnych limitach, aby uniknąć uszkodzenia kotła.

Zwykle można to osiągnąć przez odmulanie. Istnieją dwa typy odmulania: odmulanie dolne (zwane także odmulaniem okresowym) oraz odmulanie ciągłe. Dosłownie wydmuchują niechciane osady z kotła. W przypadku kotłów przemysłowych, w zależności od jakości wody zasilającej, może to wynosić 3–5% wykorzystania wydajności kotła, bez próby użytecznego wykorzystania zużytego ciepła i wody.

Jeśli ilość odmulania dolnego jest stosunkowo nieduża (<50 kg/h), wysoka zawartość części stałych, kamienia kotłowego, działanie okresowe oraz względnie niewielkie ilości sprawiają, że odzyskiwanie nie jest opłacalnym rozwiązaniem.

Jednak większe ilości powstające podczas ciągłego odmulania można ponownie wykorzystać, co prowadzi do znacznych oszczędności wody i energii.

Kiedy ciśnienie wrzącej wody spada, powstaje para rozprężona. To oznacza, że za zaworem odmulającym znajduje się kondensat odmulania i para rozprężona. To w tym miejscu można znaleźć oszczędności energii.

Oczywiście rzeczywiste oszczędności energii i jej odzysku zależą od wielu zmiennych, ale nawet w przypadku względnie prostego obwodu wykorzystującego energię odmulania do innych celów amortyzacja może wahać się w przedziale od 4,0 do 5,3 miesięcy (w zależności od ilości odmulania wynoszącej 300 kg/h).

W przypadku bardziej skomplikowanych obwodów para rozprężona i ciepło z odmulania są wykorzystywane do podgrzewania i odpowietrzania wody zasilającej, a roczne oszczędności mogą sięgnąć nawet kilkudziesięciu tysięcy euro przy względnie skromnych inwestycjach.

Przykład potencjalnego odzysku energii z odmulania kotła

W tym układzie para rozprężona i część ciepła z odmulania są wykorzystywane do podgrzewania i odpowietrzania wody zasilającej kotła.

 

Natomiast w przypadku tego bardziej skomplikowanego rozwiązania korzyści są imponujące. Biorąc pod uwagę różne założenia dotyczące temperatury wylotu odmulania, ilości odmulania, wartości cieplnej paliwa oraz sprawności kotła, potencjalne oszczędności są następujące:

Czy Twój obecny system pomaga utrzymać koszty energii na niskim poziomie?

Biorąc pod uwagę niesamowity zwrot z inwestycji, który tylko czeka, by z niego skorzystać, racjonalnym jest natychmiastowe sprawdzenie procedur odmulania pod względem tych korzyści. Nasze obliczenie nie uwzględniają nawet dodatkowych oszczędności energii, które można zyskać przez zmniejszenie zużycia wody i jej uzdatnianie.

Aby dowiedzieć się, jak szybko można osiągnąć poprawę efektywności energetycznej i wydajności w zakresie zrównoważonego rozwoju, skontaktuj się z nami, aby uzyskać szczegółowe informacje.