Op zoek naar gestra producten en diensten?

Bespaar duizenden euro's en verdien uw investering in minder dan een jaar terug

Energie terugwinnen bij het spuien van ketels

Het vinden van manieren om te besparen op de energiekosten en tegelijkertijd het duurzaamheidsimago verbeteren zijn momenteel twee van de belangrijkste prioriteiten voor bedrijven. Als u beide kunt doen, met een redelijke investering, en die investering in een paar maanden wordt terugverdiend, is het een win-winsituatie.

Dat is precies wat er kan gebeuren door nader te onderzoeken wat er in uw ketelhuis gebeurt.

Bij alle ketels is continue verdamping een onderdeel van de normale werking. Hierdoor neemt het aantal opgeloste vaste stoffen in de ketel geleidelijk toe.  Dit moet binnen aanvaardbare grenzen worden gehouden om schade aan de ketel te voorkomen.

Meestal gebeurt dit door de ketel af te spuien. Er zijn twee manieren om te spuien; onderaan de ketel(ook bekend als intermitterend spuien of bodemspui) en continu spuien (top- of oppervlaktespui). Ongewenste aanslag wordt hierbij letterlijk uit de ketel gespuid. In een industriële ketel kan dit, afhankelijk van de kwaliteit van het voedingswater, neerkomen op 3-5% van de capaciteit van de ketel die wordt afgevoerd, zonder dat er geprobeerd wordt om de warmte en het water nuttig te hergebruiken.

Wanneer de hoeveelheid afgevoerd spuiwater relatief klein is (<50kg/h), zorgen het hoge gehalte aan vaste stoffen, de schaal, de intermitterende werking en de relatief kleine hoeveelheden ervoor dat terugwinning niet rendabel is.

De grotere volumes bij continu spuien kunnen echter opnieuw worden gebruikt, wat leidt tot aanzienlijke energie- en waterbesparingen.

Als kokend water onder druk zakt naar een lagere druk, ontstaat flash stoom. Dit betekent dat stroomafwaarts van de spuikleppen zich zowel het spuiwater als de flash stoom bevindt, en hier kunnen uw energiebesparingen dus worden benut.

Natuurlijk zijn de werkelijke energiebesparingen en terugwinning volledig afhankelijk van een groot aantal variabelen, maar zelfs met een relatief eenvoudig systeem waarin de energie uit het spuiwater ergens anders voor wordt gebruikt, kan de terugverdientijd variëren van 4,0 tot 5,3 maanden (op basis van een hoeveelheid spuiwater van 300 kg/uur).

Met meer geavanceerde systemen, waarbij flash stoom en een deel van de spuiwartme worden gebruikt om het voedingswater te verwarmen en te ontluchten, kunnen de jaarlijkse kostenbesparingen in de tienduizenden euro's lopen, met slechts een relatief bescheiden investering.

Een voorbeeld van het potentieel voor energieterugwinning bij het afblazen van ketels

In dit systeem worden de flash stoom en een deel van de afblaaswarmte spuiwarmte gebruikt om het ketelvoedingswater te verwarmen en te ontluchten.

Hoewel dit een complexere oplossing is, zijn de voordelen indrukwekkend. Uitgaande van verschillende veronderstellingen over de spuitemperatuur, de spuihoeveelheid, de warmteinhoud van de brandstof en het rendement van de ketel zijn de potentiële besparingen als volgt:

Houdt uw huidige systeem uw energiekosten laag?

Gezien het enorme rendement dat voor het grijpen ligt, is het zinvol uw  spuiproceduresonmiddellijk nader te bekijken om te beoordelen of u er ook van kunt profiteren. In onze berekeningen is niet eens rekening gehouden met de extra besparingen die kunnen worden gerealiseerd door het waterverbruik en de waterbehandeling te verminderen.

Als u wilt weten hoe u uw energie-efficiëntie en duurzaamheidsprestaties snel kunt verbeteren, neem dan contact met ons op voor meer gedetailleerde informatie over uw specifieke situatie.