Bezpieczne i niezawodne wytwarzanie pary w instalacjach producentów OEM

Zaprojektowane i wyprodukowane z myślą o długotrwałym działaniu

Zoptymalizowane rozwiązania GESTRA to większa satysfakcja Twoich klientów

Producenci OEM muszą sprostać wyzwaniu jakim jest coraz większa konkurencyjność w sytuacji wzrostu kosztów i zmieniających się przepisów. Pomimo presji na ograniczenie kosztów zastosowanie tańszych części często powoduje powstanie dodatkowych kosztów pośrednich, które rosną i zwiększają całkowite koszty eksploatacji (TCO).

Dlatego producenci OEM potrzebują nie tylko dostawcy, ale zaufanego partnera. GESTRA jest takim partnerem. Oferuje produkty wysokiej jakości, profesjonalną obsługę serwisową i przejrzysty łańcuch dostaw. GESTRA cieszy się zaufaniem producentów, a poziom satysfakcji klientów jest zawsze na najwyższym poziomie.

Zgodność z normami międzynarodowymi

Rozwiązania GESTRA dla producentów OEM spełniają europejskie oraz międzynarodowe normy bezpieczeństwa i jakości. Są to: normy europejskie EN 12952 i EN 12953 oraz amerykańskie UL670030.

Dzięki spełnieniu rygorystycznych norm testowania GESTRA oferuje bezpieczne i niezawodne produkty, na których mogą polegać producenci OEM, zarówno w przypadku rozwiązań gotowych jak i przygotowanych na zamówienie.

Engineer looking at boiler

Opracowane z myślą o przyszłości

Dobrą opinie zyskuje się dzięki odpowiedniej konstrukcji, dokumentacji, jakości produkcji i dostawie do użytkowników końcowych, dlatego GESTRA poważnie traktuje swoje zobowiązania wobec partnerów OEM. Mają oni świadomość, że mogą zaufać GESTRA jako twórcy rozwiązań dzięki wyczerpującym testom wytrzymałości i trwałości.

Inteligentna technologia GESTRA umożliwia producentom OEM tworzenie, montaż i utrzymanie urządzeń w sposób efektywny i zrównoważony. Mając na uwadze dłuższy czas działania systemów GESTRA zmodernizowała technologię tak, aby umożliwić obsługę procesów, takich jak kalibracja poziomu i ograniczenie ilości wody, co z kolei umożliwi oszczędność czasu, energii i obniżenie kosztów.   

Realizacja różnych wymagań producentów OEM

Każdy producent OEM ma inne wymagania dotyczące budowy kotłów dla zakładu. Dla jednych istotne jest dostarczenie zautomatyzowanych rozwiązań, dla innych liczy się zrównoważony rozwój i energooszczędność. Wszystkich łączy wspólny cel: uzyskanie niezawodnego rozwiązania od zaufanego partnera. Dla GESTRA najważniejsze jest utrzymanie najwyższych standardów procesów produkcji w procesie rozwoju i wprowadzania usprawnień, dzięki czemu są pierwszym wyborem producentów OEM.

Lokalni specjaliści ds. zastosowań pary wodnej i kondensatu

Pomożemy Ci znaleźć rozwiązania odpowiednie dla danej branży