Studium przypadku

Rafineria ropy naftowej

Stacja kondycjonowania pary pomaga rafinerii ropy naftowej spełnić wymagania przepisów Amerykańskiej Agencji Ochrony Środowiska (EPA) dotyczących emisji węglowodorów.

Korzyści dla klienta

Klient

Duży globalny dostawca energii przetwarzający ponad 2 miliony baryłek ropy naftowej dziennie w rafineriach w USA i Wielkiej Brytanii nie spełniał wymagań przepisów Amerykańskiej Agencji Ochrony Środowiska (EPA) dotyczących emisji węglowodorów. 

Rafineria w Los Angeles miała problemy z systemem pochodni.  Pochodnie służą w rafineriach do bezpiecznego i efektywnego spalania węglowodorów w trudnych warunkach lub gdy część urządzeń nie działa.  Do atmosfery uwalniano zbyt dużą ilość węglowodorów i rafinerii groziło zamknięcie.

Engineer inspecting refinery equipment

Rozwiązanie

W celu znalezienia rozwiązania skontaktowano się z firmą GESTRA, partnerem biznesowym w dziedzinie pary wodnej i kondensatu.  Po przeprowadzeniu analizy stwierdzono jednoznacznie, że problemem były pochodnie znajdujące się kilkaset metrów od źródła wytwarzania pary. 

Oznaczało to, że w momencie dotarcia do pochodni para była mokra. Z tego powodu ultradźwiękowy przepływomierz używany do pomiaru i regulacji przepływu pary nie mógł w sposób spójny i dokładny zmierzyć przepływu. 

Regulacja przepływu pary do pochodni była niewłaściwa, co prowadziło do nieefektywnej regulacji płomienia i zwiększenia emisji. W celu rozwiązania problemu zamontowano stację uzdatniania pary, składającą się z separatora z odwadniaczem pływakowym przed przepływomierzem ultradźwiękowym, co pozwoliło usunąć nadmiar wilgoci i poprawić jakość pary. 

Wynik

Po zamontowaniu i przekazaniu do eksploatacji przepływomierz zaczął działać prawidłowo, powodując lepszą regulację przepływu pary i eliminując nadmierną emisję węglowodorów.  Agencja Ochrony Środowiska (EPA) zatwierdziła rozwiązanie, co pozwoliło uniknąć zamknięcia rafinerii.   Duży, globalny dostawca energii zastosował to rozwiązanie w kolejnych 5 lokalizacjach i rozważa wprowadzenie go jako standardu w innych rafineriach w Stanach Zjednoczonych.

Lokalni specjaliści ds. zastosowań pary wodnej i kondensatu

Pomożemy Ci znaleźć rozwiązania odpowiednie dla danej branży