Op zoek naar gestra producten en diensten?

Casestudy

Olieraffinaderij

Stoomconditioneringsstation helpt olieraffinaderij te voldoen aan de voorschriften van de US Environmental Protection Agency (EPA) voor de uitstoot van koolwaterstoffen.

Voordelen voor de klant

Klant

Een grote mondiale energieleverancier, die meer dan 2 miljoen vaten ruwe olie per dag kan verwerken met raffinaderijen in de VS, het VK en Duitsland, voldeed niet aan de voorschriften van de Amerikaanse Environmental Protection Agency (EPA) voor de uitstoot van koolwaterstoffen. 

Hun raffinaderij in Los Angeles had problemen met haar fakkelsystemen. Fakkels worden in raffinaderijen gebruikt om koolwaterstoffen veilig en efficiënt af te branden wanneer de raffinaderij van slag is of wanneer een deel van de installatie niet operationeel is. 
Als gevolg daarvan kwamen overtollige koolwaterstoffen in de atmosfeer terecht en liep de raffinaderij het risico te worden stilgelegd.

Engineer inspecting refinery equipment

Oplossing

Als handelspartner voor stoom en condensaat werd GESTRA benaderd om een oplossing te vinden. Na onderzoek bleek dat het probleem was dat de fakkels zich op enkele duizenden meters afstand van de bron van de stoomproductie bevonden. Dit betekende dat tegen de tijd dat de stoom de fakkel bereikte, deze nat was. Het gevolg was dat de ultrasone debietmeter die werd gebruikt om de stoom te meten en te regelen, niet in staat was een consistente nauwkeurige debietmeting te verrichten. Daardoor was de stoomregeling in de fakkel slecht, wat resulteerde in inefficiënte vlamregeling en verhoogde emissies. De oplossing was de installatie van een stoomconditioneringsstation, bestaande uit een afscheider met een vlottercondenspot stroomopwaarts van de ultrasone debietmeter om het overtollige vocht te verwijderen en de stoomkwaliteit te verbeteren.

Resultaat

Na installatie en inbedrijfstelling begon de debietmeter nauwkeurig te werken, wat leidde tot een betere regeling van de stoomtoevoer en het elimineren van buitensporige koolwaterstofemissies. De Environmental Protection Agency (EPA) was tevreden met de oplossing en de raffinaderij voorkwam sluiting. Deze grote wereldwijde energieleverancier heeft deze oplossing op nog 5 andere locaties herhaald en overweegt om dit tot standaard te maken voor hun andere raffinaderijen in de VS.

Uw lokale experts op het gebied van stoom en condensaat

Wij willen u graag helpen met de juiste oplossingen voor uw sector