Studium przypadku

Elektrownia

Duńska elektrownia poszukiwała sposobu ograniczenia nieszczelności i strat energii, ale skróciła także czas konserwacji. 

Korzyści dla klienta

Klient

W zasilanej biomasą elektrowni w Danii dochodziło do utraty pary i energii do momentu wymiany zaworów spustowych kotłów.

W trakcie uruchamiania i nagrzewania zawory spustowe kotłów muszą pozostać otwarte. Działają w trudnych warunkach i muszą odprowadzać wodę szybkiego odparowania pod wysokim ciśnieniem.  Po zakończeniu uruchamiania i rozpoczęciu normalnej pracy zakładu zawory muszą zostać szczelnie zamknięte. Z powodu erozji elementów wewnętrznych zawory spustowe kotłów klienta były nieszczelne, co zwiększało koszty konserwacji i wymiany części zamiennych. Oznaczało to także utratę „cennej” pary i energii w procesach.

Contol valve for servere services

Rozwiązanie

Po dokonaniu obchodu zakładu i przez pracownika GESTRA zalecono wymianę istniejących zaworów spustowych kotłów na zawory regulacyjne GESTRA ZK 313 jako zawory spustowe i rozruchowe. 

Przeznaczone do pracy w trudnych warunkach, zawory ZK 313 są wyposażone w specjalne promieniowe układy dysz stopniowych z podwójnym systemem odcinającym, zapewniającym całkowitą szczelność zamknięcia. Przy wysokim ciśnieniu różnicowym pozostają odporne na zużycie przez dużą różnicę ciśnień i wodę szybkiego odparowania.

 

Podsumowanie rozwiązania technicznego

  • Idealne do zastosowań roboczych wykorzystujących cykle przepływu pary, kondensatu i wody
  • Obsługa wysokiego ciśnienia różnicowego
  • W pełni szczelne elementy wewnętrzne zapewniające dokładne odcięcie
  • Odporne na zużycie elementy wewnętrzne chronią przed wodą szybkiego odparowania i przepływem 2-fazowym

Wynik

Zamontowane zawory zapewniły dodatkowe korzyści. Oprócz odporności na wodę szybkiego odparowania, konstrukcja ZK 313 umożliwiła skrócenie procedur konserwacji. Osiągnięto to częściowo dzięki odporności na zużycie wielostopniowych elementów wewnętrznych i możliwości demontażu bez zdejmowania zaworu z rur, co przyspieszyło obsługę i naprawę. 

W rezultacie klient mógł korzystać z wysokiej jakości pary, która wcześniej była marnowana i ograniczyć koszty konserwacji, co pozwoliło skoncentrować się na innych aspektach działania zakładu. 

Lokalni specjaliści ds. zastosowań pary wodnej i kondensatu

Pomożemy Ci znaleźć rozwiązania odpowiednie dla danej branży