Studium przypadku

Firma chemiczna

Firma chemiczna szukała bezpiecznego rozwiązania, które ułatwi przetwarzanie zakupionej pary dostarczanej do obiektu.

Korzyści dla klienta

Klient

Firma chemiczna produkuje ekologiczne , niepalne wypełniacze i tlenki dla dynamiczne rozwijającego się rynku.  Wytwarzanie wyspecjalizowanych produktów wymaga poddania surowców złożonym procesom chemicznym.  Obejmuje to obróbkę termiczną w dużych autoklawach wymagających precyzyjnej i niezawodnej regulacji temperatury. 

Ponieważ zakład kupuje parę wodną z pobliskiej elektrowni, temperatura i ciśnienie dostarczania są niewystarczające dla wymaganego procesu.   Firma chemiczna potrzebowała rozwiązania, które ułatwiłoby przetwarzanie pary wodnej dostarczanej do zakładu i spełnienie wymagań normy SIL (Safety Integrity Levels).  Wymaga to specjalistycznego osprzętu działającego niezawodnie i dostosowanego do określonego celu.

Contol valve for servere services

Rozwiązanie

Zakład chemiczny podjął współpracę doradczą z GESTRA w zakresie systemów technicznych przetwarzania pary wodnej i kondensatu.  Celem był wybór prawidłowego osprzętu i zaoferowanie rozwiązania. 

Dzięki wykorzystaniu produktów oraz wiedzy technicznej GESTRA opracowano rozwiązanie dokładnie spełniające wymagania zakładu.  Zastosowanie w instalacji zaworu regulacyjnego GESTRA ZK, schładzacza KD, zabezpieczających ograniczników temperatury TRS 5 - 50, UNA 45 i ciśnieniowego zbiornika rozprężnego VD umożliwiło GESTRA stworzenie niezawodnego i kompleksowego rozwiązania dla zakładu chemicznego.

Umożliwiło ono zmniejszenie ciśnienia pary dostarczanej do zakładu i zastosowanie technologii chłodzenia zapewniającej stałą, określoną temperaturę precyzyjnych procesów chemicznych.

 

Wynik

Zastosowanie tego rozwiązania zapewniło zakładowi chemicznemu dodatkowe korzyści.   Montaż zaworów regulacyjnych GESTRA ZK pozwolił na bezpieczne i niezawodne obniżenie ciśnienia o niemal 50 barów, a także prawidłowe monitorowanie temperatury działania procesów autoklaw. 

Dodatkowo ułatwił odzyskiwanie ciepła z kondensatu zbieranego ze zbiornika szybkiego odparowania używanego w procesach pomocniczych, co zapewniło oszczędność energii. 

Dzięki doskonałej współpracy branży chemicznej i urządzeń parowych GESTRA mogła zaoferować kompleksowe rozwiązanie.   Od doradztwa, po projekt i przekazanie do eksploatacji — GESTRA zapewniła producentowi chemikaliów ciągłość produkcji i niezawodność działania.

Lokalni specjaliści ds. zastosowań pary wodnej i kondensatu

Pomożemy Ci znaleźć rozwiązania odpowiednie dla danej branży