Studium przypadku

Elektrownia

Gazowa elektrownia obsługująca kogenerację w Niemczech wymieniła turbinowe zawory spustowe w celu ograniczenia strat pary i energii.

Korzyści dla klienta

Klient

Podczas uruchamiania turbiny zawory spustowe muszą być otwarte, aby umożliwić szybkie usuwanie dużej ilości kondensatu wytwarzanego w trakcie nagrzewania w celu zapewnienia wydajności i uniknięcia uszkodzenia. To zastosowanie wymaga niezawodnych i wytrzymałych zaworów działających w trudnych warunkach w celu usuwania wody z rozprężania i przy wysokim ciśnieniu, a następnie ich zamknięcia i zapewnienia całkowitej szczelności.

Para przechodząca przez zawory spustowe turbiny po ich zamknięciu (nieszczelność) będzie miała wpływ na efektywność turbiny.

W elektrowni występowały nieszczelności spowodowane erozją elementów wewnętrznych zaworów spustowych i gniazd.  Wydłużało to czas konserwacji i zwiększało koszty wymiany części zamiennych. W wyniku nieszczelności klient tracił „cenną” parę wodną i energię z turbiny, co wpływało na podciśnienie skraplacza w dalszej części instalacji.

Contol valve for servere services

Rozwiązanie

Po wykonaniu obchodu zakładu GESTRA zaleciła wymianę turbinowych zaworów spustowych na zawory spustowe i rozruchowe GESTRA ZK 313; wyeliminowało to wycieki i straty pary, zapewniło oszczędność energii i nie wpływało na próżnię skraplacza w dalszej części instalacji.  

 

Podsumowanie rozwiązania technicznego

  • Idealne do zastosowań roboczych wykorzystujących cykle przepływu pary wodnej, kondensatu i wody
  • Obsługa wysokiego ciśnienia różnicowego
  • W pełni szczelne elementy wewnętrzne zapewniające dokładne odcięcie
  • Odporne na zużycie elementy wewnętrzne chronią przed wodą szybkiego odparowania i przepływem 2-fazowym

Wynik

Zawór spustowy ZK 313 działał niezawodnie w tych trudnych warunkach, zapewniając efektywny spust przy uruchomieniu i dokładne odcięcie po uruchomieniu systemu.  

Lokalni specjaliści ds. zastosowań pary wodnej i kondensatu

Pomożemy Ci znaleźć rozwiązania odpowiednie dla danej branży