Szukasz produktów i usług GESTRA?

Portal danych ePLAN

Podzespoły GESTRA do kotłów parowych

Podzespoły serii SPECTORmodul są teraz dostępne w portalu ePLAN. 

Portal danych ePLAN zapewnia bezpośredni dostęp online do naszego katalogu produktów. 

Umożliwia pobieranie danych podzespołów za pomocą przeciągania i upuszczania, co skraca czas planowania projektów i podnosi jakość dokumentacji instalacji.

Czas zaoszczędzony dzięki portalowi ePLAN na początku ma wpływ na całą realizację projektu, aż do przekazania do eksploatacji, ponieważ urządzenia widoczne na różnych rysunkach instalacji zawsze pochodzą z tego samego źródła. 

Umożliwia to znacznie szybsze odczytywanie i interpretację schematów obiegów.

 
  • Szybko znajdź dane urządzenia
  • Ustandaryzowane, inteligentne, międzynarodowe dane techniczne
  • Ograniczenie do minimum czasu na wprowadzanie i aktualizację danych głównych
  • Znacznie szybsze planowanie projektu niż w przypadku procesu ręcznego
  • Lepsza jakość dokumentacji
  • Wspomaga procesy interdyscyplinarne

Portal danych ePLAN

Skróć czas planowania projektu dzięki portalowi ePLAN ułatwiającemu dostęp do danych podzespołów i danych technicznych.

Portal danych ePLAN